Биорезонансна диагностика

Основно предимство на биорезонансната диагностика е, че тя дава обширна информация за функционалните нарушения на всички органи и системи в организма, т.е. за цялостното здравословно състояние. Също и за определянето на причините и източника на заболяването.

Тъй като всички системи в организма са свързани, при нарушение в една от тях, се повлиява правилното функциониране и на други. Например когато бъбреците не работят добре това се отразява на сърцето. Затова е важно да се установи откъде тръгва болестта, защото когато се премахне причината следствието само си отива и организма се връща към нормалното си състояние.

Биорезонансната диагностика е иновационен метод, без аналог в света, който е част от ново направление в медицината – информационна медицина. Тя позволява бързо и безвредно да се види в какво състояние е организма. Могат да се установят условията за развитието на дадено заболяване преди още да бъде изявено на физическо ниво. Тогава най-лесно и бързо може да бъде предотвратено то.

Диагностика е безопасна и може да се прилага на хора на всякаква възраст.

Биорезонансната диагностика включва:

  • Измерване функционалното състояние на всички органи и системи
  • Етиологичен фактор – определяне на патогенни микроорганизми и паразити
  • Хранителен навигатор – препоръчителни и противопоказни храни
  • Състояние на гръбначен стълб
  • Състояние на биополе – аура
  • Състояние на енергийни центрове – чакри
  • Състояние на централна нервна система
  • Дефицит на витамини и минерали
  • Определяне на причините за заболяванията

Изследванията се провеждат с помощта на медицинска апаратура от най-ново поколение DIALOG NOVA.

Диагностиката на цялостното състояние на организма е първата и много важна стъпка по пътя на живот без болести.