БИОРЕЗОНАНСНА

ДИАГНОСТИКА

И ТЕРАПИЯ

Биорезонансна диагностика и терапия

Биорезонансът е най-ефективният,сигурен и точен метод за диагностика и лечение на организма. Чрез електромагнитни вибрации, терапията привежда органите и системите в човешкото тяло към естествените им честоти и балансира нарушените функции в тялото.

Апарати

По своята същност апаратите биват два вида – диагностични и терапевтични. Терапевтичните биорезонансни апарати съдържат комплекс от програми, с които могат да се провеждат оздравителни терапии и профилактика.

Биорезонансна диагностика

Основно предимство на биорезонансната диагностика е, че тя дава обширна информация за функционалните нарушения на всички органи и системи в организма, т.е. за цялостното здравословно състояние. Също и за определянето на причините и източника на заболяването.

Биорезонансна терапия

Биорезонансната терапия има изключително широк спектър на прилoжение. Този метод се използва за постигането на оздравителен ефект при всички съществуващи нарушения. Биорезонансна терапия — е един от най-ефективните и сигурни методи за възстановяване на здравето, без странични ефекти. Тя въздейства на електромагнитните колебания и вибрации и по този начин въвежда в норма нарушените функции в организма.